top of page
DSC00140_edited.jpg
Crisis- en observatieplekken

Ons gezinshuis heeft twee crisisplekken voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar, bestaande uit gezinshuiszorg in combinatie met observatie. We kiezen voor deze combinatie, omdat we naast het aanbieden van onderdak ook willen bijdragen aan het inventariseren van de gedragingen en problematiek. Bij binnenkomst wordt een kind gescreend middels de methode ‘Kleine Stapjes’. Er wordt in kaart gebracht waar het kind zich bevindt in zijn/haar ontwikkeling en aan de hand daarvan worden doelen vastgesteld. Waar nodig wordt PRT-behandeling en/of dagbesteding ingezet. Na een korte observatie wordt een nulmeting geschreven op het gebied van gerichtheid, contact en communicatie (PRT). De zorgbehoefte van het kind wordt in kaart gebracht, waarbij het ons doel is dat het kind in crisis zo snel mogelijk naar de meest passende, perspectief biedende vervolgplek (thuis of elders) kan doorstromen.

 

NB: het beschikbare aantal crisis- en observatieplekken is afhankelijk van de bezetting van onze perspectief biedende plaatsingen.

bottom of page