top of page
Methodieken en hulpmiddelen

Kom aan boord maakt gebruik van de volgende methodieken en hulpmiddelen:

Kleine Stapjes

Kleine Stapjes is een early intervention programma methode (vroeghulp) voor jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Kleine Stapjes kan worden gebruikt om van een individueel kind te bepalen wat het al kan en wat het nog niet kan. Er wordt gewerkt met verschillende ontwikkeldomeinen, namelijk de grove motoriek, fijne motoriek, receptieve taal en persoonlijke en sociale vaardigheden. De methode heeft de ‘gewone’ ontwikkeling tot de ontwikkelingsleeftijd van zo’n vijf jaar op een aantal gebieden in Kleine Stapjes verdeeld. Op het moment dat je weet dat het kind een bepaalde vaardigheid al enigszins beheerst, kun je in de methode lezen hoe je het kind kan helpen die vaardigheid in allerlei verschillende situaties toe te passen en uit te breiden. Wanneer een kind een vaardigheid nog niet beheerst, dan is te lezen hoe je deze aan het kind kan aanleren.

Ons gezinshuis gebruikt de methode Kleine Stapjes om de individuele ontwikkeling in kaart te brengen en aan de hand daarvan worden doelen opgesteld waar op dagelijkse basis aan gewerkt wordt.

DSC00269 (Groot).jpg

Slapende honden wakker maken

Slapende honden wakker maken is een behandelmethode voor chronisch getraumatiseerde kinderen. De methode is ontwikkeld om vroegkinderlijk, chronisch getraumatiseerde kinderen te helpen hun barrières te overwinnen, zodat ze hun traumatische herinneringen kunnen verwerken en integreren.

WhatsApp Image 2022-06-17 at 9.10.47 AM.jpeg
DSC00492 (Groot).jpg

Leespraat en rekenen

Een integrale methode om te leren lezen en praten. We bieden zowel leespraat als vaardigheden om te leren rekenen aan voor kinderen die dagbesteding volgen binnen ons gezinshuis.

Pictogrammen

Pictogrammen zijn binnen ons gezinshuis een ondersteunend hulpmiddel. Bij voorkeur plannen we geen hele dagen in, omdat de ervaring ons leert dat dit ook overprikkelend kan werken en verandering in een dagprogramma dan zeer moeizaam kan verlopen. Wanneer de behoefte en noodzaak er is, maken we bijv. een ochtend en/of middagprogramma. Ook kunnen pictogrammen ingezet worden bij bepaalde activiteiten, denk bijvoorbeeld aan bakken en koken.

Een aantal gezinshuiskinderen hebben een weekplanning op hun slaapkamer in pictogrammen om inzichtelijk te maken op welke dagen zij thuis zijn en op welke dagen zij naar school/dagbesteding gaan.

DSC00491 (Groot).jpg
DSC00474 (Groot).jpg

Ondersteunende gebaren

Kinderen pikken visuele ondersteuning sneller op dan informatie die puur mondeling wordt gegeven. Kinderen luisteren graag met hun ogen en voor kinderen met een beperking is dit nog veel belangrijker. Daarom gebruiken we gebaren door de dag heen en gebruiken dit ook in combinatie met de PRT-behandeling. Door het gebruik van gebaren leren kinderen eerder praten, maar ook wanneer praten (nog) niet lukt is het fijn wanneer kinderen zich d.m.v. gebaren kunnen uiten. Gebaren zijn geen vervanging, maar een ondersteuning van de gesproken taal.

Geef me de 5!

Geef me de 5 is een duidelijke methodiek (aanpak) geschikt voor mensen en kinderen met autisme en/of een verstandelijke beperking. De geef me de 5 methodiek kenmerkt zich door duidelijke en voorspelbare communicatie. Vijf vragen staan steeds centraal: wie, wat, waar, wanneer en hoe. Ze zijn vormgegeven in een puzzel met 5 stukjes.

Een kind vraagt als het ware: ‘geef me de 5’ of anders gezegd: wat is mijn taak, hoe voer ik het uit, waar vindt het plaats, wanneer moet ik beginnen, wanneer ben ik klaar, etc. Door je in te leven in de autismeproblematiek, kun je zien hoe het kind denkt en daar op passende wijze op reageren. 

WhatsApp Image 2022-06-17 at 9.10.44 AM.jpeg
1. Kleine stapjes
2. Slapende honder wakker maken
3. Leespraat en rekenen
4. Pictogrammen
5. Ondersteunende gebaren
6. Geef me de 5!
bottom of page